De stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland (sTEN) stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij het behouden, beheren, documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland. Dit door het bevorderen, ondersteunen en borgen van door de deelnemers beheerde collecties. Op deze manier hopen wij dat kennis en kunde inzake het beheer van telecommunicatie erfgoed behouden blijft en doorgegeven kan worden aan volgende generaties.

Als 'koepelstichting' stelt de sTEN zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen. De sTEN wil aanvullend zijn naar de deelnemers, niet concurrerend.

Voorbeelden van sTEN activiteiten zijn:

Reactief

 1. Tijdelijke opslag van (delen van) de collectie van deelnemers ingeval van calamiteiten
 2. Het organiseren van de 'Search and Rescue' voor 'omvallende' collecties en/of deelnemers om daarmee te voorkomen, dat collecties op straat komen te staan
 3. In de meest brede zin van het woord faciliteren van de aangesloten leden en overige belangstellenden en te helpen bij hun vragen en problemen. 

Pro-actief

 1. Het gemeenschappelijk promoten van de waarde van het (behoud van) telecommunicatie erfgoed 
 2. In het verlengde daarvan de promotie van de sTEN d.m.v. diverse activiteiten
 3. De werving van sponsorgelden voor de verwezenlijking van de onderling overeengekomen doelstellingen van de sTEN en haar aangesloten deelnemers
 4. Het organiseren van een landelijke, al dan niet permanente  aansprekende tentoonstelling
 5. Organiseren van of deelname aan relevante congressen en/of workshops en lezingen 
 6. Onderlinge uitwisseling van kennis en kunde door de sTEN deelnemers 
 7. Opzetten van een ‘marktplaats’ voor/tussen de deelnemers voor de uitwisseling van objecten uit de respectievelijke collecties
 8. Opzetten van een forum voor de deelnemers, de sTEN als netwerk
 9. Leveren van kennis, hulp, ruggensteun en kennis aan alle geïnteresseerde belangstellenden, ook voor beginnende verzamelaars/verzamelingen, als klankbord- en faciliterende instantie.

Bezoekers

Vandaag 11

Gisteren 11

Deze week 49

Deze maand 125

Allen 210919

Inloggen

Nieuwsflits

Telefooncentrales

Het overzicht van waar de verschillende telefooncentrales van Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) te zien zijn is bijgewerkt. Er staan ook enkele centrales van het fabricaat Siemens in het overzicht, die de basis zijn geweest voor de PTI centrales. De gegevens van de 8 musea waar de verschillende centrales staan vindt u ook in de publicatie.

Versie 9 van dit overzicht kunt u downloaden op het tablad Publicaties.