De stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland (sTEN) stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij het behouden, beheren, documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland. Dit door het bevorderen, ondersteunen en borgen van door de deelnemers beheerde collecties. Op deze manier hopen wij dat kennis en kunde inzake het beheer van telecommunicatie erfgoed behouden blijft en doorgegeven kan worden aan volgende generaties.

Als 'koepelstichting' stelt de sTEN zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen. De sTEN wil aanvullend zijn naar de deelnemers, niet concurrerend.

Voorbeelden van sTEN activiteiten zijn:

Reactief

 1. Tijdelijke opslag van (delen van) de collectie van deelnemers ingeval van calamiteiten
 2. Het organiseren van de 'Search and Rescue' voor 'omvallende' collecties en/of deelnemers om daarmee te voorkomen, dat collecties op straat komen te staan
 3. In de meest brede zin van het woord faciliteren van de aangesloten leden en overige belangstellenden en te helpen bij hun vragen en problemen. 

Pro-actief

 1. Het gemeenschappelijk promoten van de waarde van het (behoud van) telecommunicatie erfgoed 
 2. In het verlengde daarvan de promotie van de sTEN d.m.v. diverse activiteiten
 3. De werving van sponsorgelden voor de verwezenlijking van de onderling overeengekomen doelstellingen van de sTEN en haar aangesloten deelnemers
 4. Het organiseren van een landelijke, al dan niet permanente  aansprekende tentoonstelling
 5. Organiseren van of deelname aan relevante congressen en/of workshops en lezingen 
 6. Onderlinge uitwisseling van kennis en kunde door de sTEN deelnemers 
 7. Opzetten van een ‘marktplaats’ voor/tussen de deelnemers voor de uitwisseling van objecten uit de respectievelijke collecties
 8. Opzetten van een forum voor de deelnemers, de sTEN als netwerk
 9. Leveren van kennis, hulp, ruggensteun en kennis aan alle geïnteresseerde belangstellenden, ook voor beginnende verzamelaars/verzamelingen, als klankbord- en faciliterende instantie.

Bezoekers

Vandaag 1

Gisteren 13

Deze week 57

Deze maand 427

Allen 209805

Inloggen

Nieuwsflits

Studieblad PTT

Het "Studieblad PTT" heeft als maandblad bestaan van 1946 tot 2003. In de laatste jaren verscheen het blad niet meer elke maand.
In het eerste nummer werd vermeld dat de artikelen werden geschreven door en voor "het technisch personeel der P.T.T."

In de loop der jaren verschenen vele artikelen over een breed scala aan onderwerpen, een bron van historische technische informatie. Met name de vroegere jaargangen wekken soms wat nostalgische gevoelens op.

Alle jaargang zijn nu gescand en zijn te downloaden van de sTEN website.
De documenten staan bij Publicaties - Studieblad PTT.

Er is een inhoudsopgave van alle ruim 700 documenten gemaakt die als Excel bestand kan worden gedownload. Door te sorteren en zoeken kan zo een onderwerp snel worden gevonden.