De stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland  (sTEN) is de eigenaar van deze website. De site van de sTEN is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks in deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de sTEN. De sTEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site door derden is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. Het gebruik van gegevens, afbeeldingen en/of bestanden is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de sTEN en na duidelijke bronvermelding.

De redactie van de website "telecomerfgoed.nl" en van de sTEN Nieuwsbrief spant zich tot het uiterste in, om de voorwaarden voor het gebruik van de teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen door ons niet kon worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op teksten of afbeeldingen van de website "telecomerfgoed.nl" of de in de sTEN Nieuwsbrief gepubliceerde teksten of afbeeldingen, dan verzoeken wij dit te melden via de website van de sTEN: www.telecomerfgoed.nl.

Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van de sTEN zal het helaas doorgaans niet mogelijk zijn, een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van beschikbaar gesteld materiaal. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de inhoud of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de Nieuwsbrief voortvloeien.

Bezoekers

Vandaag 2

Gisteren 13

Deze week 58

Deze maand 428

Allen 209806

Inloggen

Nieuwsflits

Studieblad PTT

Het "Studieblad PTT" heeft als maandblad bestaan van 1946 tot 2003. In de laatste jaren verscheen het blad niet meer elke maand.
In het eerste nummer werd vermeld dat de artikelen werden geschreven door en voor "het technisch personeel der P.T.T."

In de loop der jaren verschenen vele artikelen over een breed scala aan onderwerpen, een bron van historische technische informatie. Met name de vroegere jaargangen wekken soms wat nostalgische gevoelens op.

Alle jaargang zijn nu gescand en zijn te downloaden van de sTEN website.
De documenten staan bij Publicaties - Studieblad PTT.

Er is een inhoudsopgave van alle ruim 700 documenten gemaakt die als Excel bestand kan worden gedownload. Door te sorteren en zoeken kan zo een onderwerp snel worden gevonden.